Van hier en daar...
Vul een subtitel in

ALGEMEEN : De maandelijkse ruildagen van de HOBBY CLUB Halle worden voortaan gehouden, van 9:00 tot 12:00 uur, in het Heilig
Hart College, Vondel 41 te 1500 Halle.

Voor het jaar 2018 gaan ze door op volgende zondagen: 14 januari - 11
februari - 4 maart (eerste zondag van de maand) - 8 april - 13 mei - 10 juni -
8 juli - 12 augustus - 9 september - 7 oktober (eerste zondag van de maand van
9:00 tot 14:00 uur!) - 11 november - 9 december.