Maandelijkse ledenvergaderingen
Vul een subtitel in

Voor het jaar 2020 zijn deze gepland op volgende data (behalve in juli en augustus); zij gaan door tussen 09:30 en 12:30 uur. Opening der deuren om 09:00 uur!

  19 januari 

  16 februari (Alg.Verg.)

  15 maart

  19 april

  17 mei

  21 juni

  20 september

  18 oktober: "42ste Postzegelbeurs" In sportcentrum start 65 te Buizingen

  15 november

  20 december