Maandelijkse ledenvergaderingen
Vul een subtitel in

Voor het jaar 2019 zijn deze gepland op volgende data (behalve in juli en augustus); zij gaan door tussen 09:30 en 12:30 uur. Opening der deuren om 09:00 uur!

  20 januari 

  17 februari (Alg.Verg.)

  17 maart

  21 april

  19 mei

  16 juni

  15 september

  20 oktober: "41ste Postzegelbeurs" In sportcentrum start 65 te Buizingen

  17 november

  15 december