Editoriaal
Vul een subtitel in


™ ˜


Aan alle leden en hun familie,

Aan al de bevriende verenigingen,

Aan onze adverteerders en gulle schenkers,

De allerbeste wensen voor het jaar 2020!

™ ˜

Tijdens de eerste maandelijkse
vergadering van het jaar verwachten wij alle leden met hun partner in grote
getallen op de traditionele Nieuwjaarsreceptie, die zal doorgaan op zondag 19 januari 2020 in "De Muzen"
vanaf 9:30 uur. De Postzegelvrienden bieden u vanaf 10:30 uur gratis een
glaasje of een koffie aan, om Nieuwjaar te vieren en zo het jaar te starten in
goede vriendschap en verstandhouding.

Even uw aandacht!!!

De Algemene Ledenvergadering
gaat door op zondag 16 februari 2020,
samen met de gewone maandelijkse vergadering; dit wil zeggen dat er, zoals
gewoonlijk, zegels mogen verhandeld worden en de veiling normaal doorgaat.

Wel vragen wij dat de leden
zouden aanwezig zijn om 10:00 uur stipt om de Algemene Vergadering bij te
wonen. De dames van de bar en de niet-leden zullen ondertussen over de
uitgestalde postzegels waken!!!

Het programma ziet er dus als volgt uit:


  • 9:30 uur: Opening der deuren (verhandeling van zegels tot 9:55 uur).
  • 10:00 uur stipt: Algemene Vergadering.
    11:00 uur: Veiling.

  • Daarna gaat de verhandeling van zegels gewoon door.

Namens het bestuur, gezondheid!!!

™ ˜