42ste Postzegelbeurs
Vul een subtitel in

De 42ste "Postzegelbeurs"

Gaat door op 18 oktober 2020 !

Hier volgen de belangrijkste inlichtingen, die de leden en handelaars moeten weten, in verband met deze manifestatie.

"START65"
Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat 214

1501 BUIZINGEN (Halle)

Voor de reservatie van tafel (zie ook clubnieuws) dient men zich te wenden tot de Penningmeester, Berthold BURGHAUS, Tel: 02/361.07.66. of GSM: 0498/04.37.25.

Dit kan gebeuren vanaf de ledenvergadering van 17 mei 2020.


Wie tijdens deze manifestatie waardevolle stukken of voorwerpen tentoonstelt of ter beschikking stelt, moet er rekening mee houden dat hij/zij zelf verantwoordelijk blijft voor zijn/haar eigendom.Het Bestuur verzoekt dan ook dat alle leden een oogje in het zeil willen houden.

Opmerking: de tentoonstellingskaders dienen vóór 09:30 uur gevuld te zijn .zo niet worden zij door realisaties van de Bestuursleden vervolledigd.

Toegang tot de zaal :

  • Handelaars: vanaf 08:30 uur.
  • Leden : vanaf 09:00 uur.
  • Publiek : vanaf 09:30 uur.

Affiches: te verkrijgen aan de infotafel of bij de bestuursleden.

Wegwijs: liggingsplan in "De Buizelaar" van september/oktober.

Tombola: prijzen voor de tombola zijn meer dan welkom en kunnen bezorgd worden aan de Penningmeester, Berthold BURGHAUS, op Tel: 02/361.07.66. of GSM: 0498/04.37.25.

Vergeet niet Famillie, vrienden en sympathisanten uit te nodigen om een kijkje te komen nemen en meschien samen van een kopke koffie met een stukje taart!

Wij verzoeken de handelaars, tafelhouders tot het einde van de beurs te blijven!

Het Bestuur.